Substations

Transformers capacity8 MWA
Operating voltage35/10 KW
Procurements1
Transformers capacity2 MWA
Operating voltage35/10 KW
Procurements1
Transformers capacity4 MWA
Operating voltage35/10 KW
Procurements1
Transformers capacity13 MWA
Operating voltage35/10 KW
Procurements2
Transformers capacity17 MWA
Operating voltage35/10 KW
Procurements1
Transformers capacity16 MWA
Procurements1
Transformers capacity16 MWA
Procurements1
Transformers capacity16 MWA
Procurements1
Transformers capacity25 MWA
Procurements1
Transformers capacity250 MWA
Procurements2
Transformers capacity6 MWA
Procurements1
Transformers capacity10 MWA
Procurements1
Transformers capacity16 MWA
Procurements1
Transformers capacity25 MWA
Procurements1
Transformers capacity16 MWA
Procurements1
Transformers capacity40 MWA
Procurements1
Substations 1,461-1,480 из 16,815.